Profile
Join date: Sep 8, 2019
About

Sir,


अडकलेले शेअर्स.....


गेल्या शुक्रवारी PBP मधे सांगितल्या प्रमाणे adjustment value ( level & target) कशी काढतात.

आज PBP मधे सांगितल्या प्रमाणे adjustment value ( level & target) कशी काढतात?

v
vhdhotre
More actions